İki Kutuplu Dünya’ya Giden Sürece Bir Bakış

Özellikle 1. Dünya Savaşının akabinde pek çok konuda oldukça müşkül duruma düşen ve yıkıma uğrayan Avrupa, dünyanın önemli bir güç merkezi olma özelliğini kısmen yitirmişti. Nitekim 2. Dünya Savaşının, 1. Dünya Savaşına nazaran Avrupa’ya getirmiş olduğu çok daha ağır şartlar, Avrupa’nın bahsi geçen güç merkezi olma özelliğinin neredeyse tam anlamıyla kaybolmasına sebep olmuştu. İşte tam …

Afrika Kıtasında İnsan Irkının Etnik Dağılımı Üzerine Bir Bakış

İnsanlık tarihine baktığımız zaman bu sürecin yaklaşık olarak 3 milyon yıl önce insansı-hominidler tarafından başladığını görmekteyiz. İlerleyen süreçte ise pek çok farklı insan ırkının oluşmasıyla birlikte Homo ailesinin geniş bir yelpaze haline geldiği (bkz. Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Rudol Rudolfensis ve daha niceleri) bir diğer önemli husustur. Ancak pek çok insan ırkından geriye yalnızca …

Hüznün ve Aşkın Dansı Tango

Günümüzde acının yahut hüznün dansı olarak da bilinen Tango , 19. Yüzyılın sonlarına doğru Arjantin ve Urugay’ın doğal sınırı olarak kabul edilen Rio de la Plata yani Gümüş Nehir dolaylarında ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmış olan eşli bir dans türüdür. Tango ilk çıktığı zamanlarda ”Tango Criollo” yani ”Basit Tango” olarak …