Yeter! Söz Milletindir: Demokrat Partinin Kuruluşu ve Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

                Bilinen bir Cumhuriyet Tarihi klişesidir; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman çok partili bir demokrasiyi savunmuştur.” Bu fikir Cumhuriyet Halk Fırkasının 23 senelik iktidarı boyunca gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak ve ancak üç denemeden sonra gerçekleşmiştir. Bunun en önemli sebebi yeni bir parti kurulduğunda Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki cumhuriyet karşıtı güruhlar bu muhalefet partilerine doluşmaktalardı.  Ayrıca …

Profil: Türk Şiirinin Hüzünlü Beyefendilerinden Ahmet Erhan

“Gözlerin ipek yoludur ömrümün akasya yüklü kervanlar taşır” [1] Uzun zamandır tarihe damgasını vurmuş kişilerin biyografileri hakkında bir yazı serisi yapmak için hazırlık yapıyordum. Fakat gerek final sınavları gerekse YouTube kanalı işlerinden mütevellit blogla ilgilenme fırsatı bulamadım. Bunun için siz sevgili okurlarımdan özür dilemek istiyorum Profil adı verilen bu biyografi serisinde tarihe damga vurmuş komutanlar, …

Hitlerin Yahudi Düşmanlığının Kökeni Üzerine

  Hitler Almanyası, Nazi Almanyası ya da Üçüncü Reich Dönemi Almanya, ülkemizde özellikle 15-20 yaş arası genç arkadaşlarımızın ilgisini çeken tarihi konulardandır. Bu konuların bu derece ilgi çekmesinin sebebi Nazi ordusunun disiplininin, özellikle SS Kuvvetlerinin üniformalarının, II. Dünya Savaşıyla ilgili sosyal medya hesaplarının ve Call of Duty gibi II. Dünya Savaşını konu alan bilgisayar oyunlarının oluşturduğu …

Orta Doğuda Kardeşlerin Satrancı: Kutsal Topraklarda Arap – Yahudi İlişkilerinin Tarihi Üzerine Bir İnceleme

Orta Doğu günümüzde savaşın, kanın, kavganın ve gözyaşının durmadığı bir coğrafyadır. Bunun sebebi Orta Doğuda yaşayan bazı ulusların kaderlerini kendileri tayin ederken bazı ulusların kaderlerinin başka uluslar tarafından tayin edilmesidir.  Bu bölgede yaşayan en kadim milletlerden birisi de Yahudiler ve Araplardır. Bu milletlerin aynı atadan geldiklerine inanılmaktadır efsaneye göre bu iki milletin atası İbrahimi dinlerin …

Popüler Tarih Nedir? Dizilerden Tarih Öğrenilebilir mi?

Tarihin geçmişten günümüze birçok tanımı yapılmış antik çağlardan günümüze filozoflar, mütefekkirler, alimler ve bilim adamları tarihin tanımı hakkında yorumlar yapmışlar, tarihin bir bilim olup olmadığı konusunda tartışmışlardır. Genel tanımı itibariyle baktığımızda tarih, geçmişten günümüze kadar meydana gelmiş olayların neden sonuç ilişkisi çerçevesinde aktarılan bir bilim dalıdır. Tarih adı üzerinde bir “BİLİM DALIDIR”. Peki büyük puntolarla …