POPÜLER KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜNÜN BİR MUKAYESESİ VE POPÜLER KÜLTÜRÜN HALK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

Popüler Kültür veya Pop kültürü ; 20.yüzyıldan sonra, toplumsal modernleşme ile birlikte toplumun kültürü olarak yayılan ve kavram olarak, kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları ele alır. Aynı zamanda da ,eski halk kültürü yerine geçmekte ve yeni bir kültür yaratmaktadır. Popüler Kültür, gündelik yaşamın kültürüdür, dönemin yaşam tarzı, önemli olayları, gelişmeleri popüler kültürün oluşumunda ve halk …

Hitlerin Yahudi Düşmanlığının Kökeni Üzerine

  Hitler Almanyası, Nazi Almanyası ya da Üçüncü Reich Dönemi Almanya, ülkemizde özellikle 15-20 yaş arası genç arkadaşlarımızın ilgisini çeken tarihi konulardandır. Bu konuların bu derece ilgi çekmesinin sebebi Nazi ordusunun disiplininin, özellikle SS Kuvvetlerinin üniformalarının, II. Dünya Savaşıyla ilgili sosyal medya hesaplarının ve Call of Duty gibi II. Dünya Savaşını konu alan bilgisayar oyunlarının oluşturduğu …