Yeter! Söz Milletindir: Demokrat Partinin Kuruluşu ve Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

                Bilinen bir Cumhuriyet Tarihi klişesidir; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman çok partili bir demokrasiyi savunmuştur.” Bu fikir Cumhuriyet Halk Fırkasının 23 senelik iktidarı boyunca gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak ve ancak üç denemeden sonra gerçekleşmiştir. Bunun en önemli sebebi yeni bir parti kurulduğunda Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki cumhuriyet karşıtı güruhlar bu muhalefet partilerine doluşmaktalardı.  Ayrıca …