Türkiye’de Arabalar Neden Pahalı Almanya’da Neden Ucuz: Kahvehane Tarihçiliğine Bir Eleştiri

Türkiye’de muhafazakar tarih popülizmi artık alaylı tarihçilerin kendilerini durmadan tekrar ettikleri ve tarihi saptırdıkları bir kakofoni oluşturmaya başladı. Üstelik bu alaylı tarihçiler alanlarında tanınmış bazı mektepli tarihçileri de tarih bilmemekle yargılayarak akademiye de tıpkı Türkiye Cumhuriyetinin tarihi değerlerine saldırdıkları gibi saldırmaya başladı. Bu kakofonilerden bir tanesine dün Twitter’da rastladım arkada kulak tırmalayan bir müzik ve …

Yeter! Söz Milletindir: Demokrat Partinin Kuruluşu ve Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

                Bilinen bir Cumhuriyet Tarihi klişesidir; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman çok partili bir demokrasiyi savunmuştur.” Bu fikir Cumhuriyet Halk Fırkasının 23 senelik iktidarı boyunca gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak ve ancak üç denemeden sonra gerçekleşmiştir. Bunun en önemli sebebi yeni bir parti kurulduğunda Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki cumhuriyet karşıtı güruhlar bu muhalefet partilerine doluşmaktalardı.  Ayrıca …

İki Kutuplu Dünya’ya Giden Sürece Bir Bakış

Özellikle 1. Dünya Savaşının akabinde pek çok konuda oldukça müşkül duruma düşen ve yıkıma uğrayan Avrupa, dünyanın önemli bir güç merkezi olma özelliğini kısmen yitirmişti. Nitekim 2. Dünya Savaşının, 1. Dünya Savaşına nazaran Avrupa’ya getirmiş olduğu çok daha ağır şartlar, Avrupa’nın bahsi geçen güç merkezi olma özelliğinin neredeyse tam anlamıyla kaybolmasına sebep olmuştu. İşte tam …

Hitlerin Yahudi Düşmanlığının Kökeni Üzerine

  Hitler Almanyası, Nazi Almanyası ya da Üçüncü Reich Dönemi Almanya, ülkemizde özellikle 15-20 yaş arası genç arkadaşlarımızın ilgisini çeken tarihi konulardandır. Bu konuların bu derece ilgi çekmesinin sebebi Nazi ordusunun disiplininin, özellikle SS Kuvvetlerinin üniformalarının, II. Dünya Savaşıyla ilgili sosyal medya hesaplarının ve Call of Duty gibi II. Dünya Savaşını konu alan bilgisayar oyunlarının oluşturduğu …

Afrika Kıtasında İnsan Irkının Etnik Dağılımı Üzerine Bir Bakış

İnsanlık tarihine baktığımız zaman bu sürecin yaklaşık olarak 3 milyon yıl önce insansı-hominidler tarafından başladığını görmekteyiz. İlerleyen süreçte ise pek çok farklı insan ırkının oluşmasıyla birlikte Homo ailesinin geniş bir yelpaze haline geldiği (bkz. Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Rudol Rudolfensis ve daha niceleri) bir diğer önemli husustur. Ancak pek çok insan ırkından geriye yalnızca …

Hüznün ve Aşkın Dansı Tango

Günümüzde acının yahut hüznün dansı olarak da bilinen Tango , 19. Yüzyılın sonlarına doğru Arjantin ve Urugay’ın doğal sınırı olarak kabul edilen Rio de la Plata yani Gümüş Nehir dolaylarında ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmış olan eşli bir dans türüdür. Tango ilk çıktığı zamanlarda ”Tango Criollo” yani ”Basit Tango” olarak …

Orta Doğuda Kardeşlerin Satrancı: Kutsal Topraklarda Arap – Yahudi İlişkilerinin Tarihi Üzerine Bir İnceleme

Orta Doğu günümüzde savaşın, kanın, kavganın ve gözyaşının durmadığı bir coğrafyadır. Bunun sebebi Orta Doğuda yaşayan bazı ulusların kaderlerini kendileri tayin ederken bazı ulusların kaderlerinin başka uluslar tarafından tayin edilmesidir.  Bu bölgede yaşayan en kadim milletlerden birisi de Yahudiler ve Araplardır. Bu milletlerin aynı atadan geldiklerine inanılmaktadır efsaneye göre bu iki milletin atası İbrahimi dinlerin …

Popüler Tarih Nedir? Dizilerden Tarih Öğrenilebilir mi?

Tarihin geçmişten günümüze birçok tanımı yapılmış antik çağlardan günümüze filozoflar, mütefekkirler, alimler ve bilim adamları tarihin tanımı hakkında yorumlar yapmışlar, tarihin bir bilim olup olmadığı konusunda tartışmışlardır. Genel tanımı itibariyle baktığımızda tarih, geçmişten günümüze kadar meydana gelmiş olayların neden sonuç ilişkisi çerçevesinde aktarılan bir bilim dalıdır. Tarih adı üzerinde bir “BİLİM DALIDIR”. Peki büyük puntolarla …