İki Kutuplu Dünya’ya Giden Sürece Bir Bakış

Özellikle 1. Dünya Savaşının akabinde pek çok konuda oldukça müşkül duruma düşen ve yıkıma uğrayan Avrupa, dünyanın önemli bir güç merkezi olma özelliğini kısmen yitirmişti. Nitekim 2. Dünya Savaşının, 1. Dünya Savaşına nazaran Avrupa’ya getirmiş olduğu çok daha ağır şartlar, Avrupa’nın bahsi geçen güç merkezi olma özelliğinin neredeyse tam anlamıyla kaybolmasına sebep olmuştu. İşte tam …