POPÜLER KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜNÜN BİR MUKAYESESİ VE POPÜLER KÜLTÜRÜN HALK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

Popüler Kültür veya Pop kültürü ; 20.yüzyıldan sonra, toplumsal modernleşme ile birlikte toplumun kültürü olarak yayılan ve kavram olarak, kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları ele alır. Aynı zamanda da ,eski halk kültürü yerine geçmekte ve yeni bir kültür yaratmaktadır. Popüler Kültür, gündelik yaşamın kültürüdür, dönemin yaşam tarzı, önemli olayları, gelişmeleri popüler kültürün oluşumunda ve halk …